இலவச அலுவலக செயலி

 

image இலவச அலுவலக செயலி

 

   அலுவலக செயலிகளை குதிரை விலை கொடுத்த வாங்கிய காலம் எல்லாம் மலையேறி போகிவிட்டத. தற்போது அநேக நிறுவணங்கள் இணையத்தளத்தில் இலவச அலுவலக செயலி பாவணைக்கு விட்டுள்ளன.

 

      அடோபி (ADOBE) நிறுவணமும் இவ்வாறான ஒரு சேவை ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த web சேவையில் ஆவணங்களை உருவாக்குவதோடு அவற்றை PDF கோப்புக்களாகவும் உருவாக்கலாம். மாததிற்க்கு குறைந்தது 5 PDF கோப்புக்களை இலவசமாக உருவாக்கலாம்.

மேலும் இவைகளும் அடங்கும்.

Texteditor

Spreadsheet – பரத்தியசிட்டை
presentation

எதிர்காளத்தில் உங்கள்I phone, Blackberry Nokia மேலும் Windows Samrtphoen போன்றவற்றிலிருந்து இவற்றை பயண்படுத்துவதற்க்கான ஏறபாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

 

image

www.tamil.com.nu

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: