கணினி திரை மேசையின்(Desktop) புரட்சி ஆரம்பித்துவிட்டது.

clip_image002 Gnome 3.0 என்னும் திரைமேசையின் மேம்படுத்தி,

சதாரணமாக நாம் சிந்திக்கும் விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது.

செயலிகளை ஆரம்பிப்பது, ஆவணங்களை திரப்பது, பரமரிப்பது, Desktop ஓழுங்கமைப்பது:

 

இப்படிப்பட்ட முக்கிய வேலைகளை மையமாக கொண்டு புதிய Desktop

சூழ்நிலமைகளை Gnome 3.0 புரட்சிகரமான மாற்றங்களை கொண்டுவர்வுள்ளது.

முந்தைய பரிட்சார்ந்த பதிப்புக்கள் எதிர்களத்தில் Desktop எப்படி இருக்கும் என்பதை காட்டியது.

Gnome 3.0க்கு கைகொடுக்கும் Shell மூன்று புதிய விடையங்களை கொண்டுவந்துள்ளது:

User Menu, Sidebar, தகவள் பரமரிப்பு, அடிக்கடி பயண்படுத்தும் ஆவணங்களை வேகமாக

மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வது. இது போன்ற ஆர்வத்திற்குறிய அநேக விடயங்களை இங்கு காணலாம்.

clip_image004 Gnome Shell: Desktop-மையகம்.

Overlay ஒரு அற்புதமான புதிய சிந்தனை.

இதன் உதவியுடன் உங்கள் Desktop நீங்கள் விரும்பிவிதம் ஒழுங்கமைக்கலாம்

clip_image006

இது போன்ற இன்னும் அநேக விடயங்களை இது குறித்து பேசிக்கொண்டே போகலாம்.

 

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: