இண்டல் (Intel): CPUs (மைய செயலகம் ) உள்ளடக்கப்பட்ட Graphic உடன் 2010தின் ஆரம்பத்தில் வரவுள்ளது.

 

இண்டல் (Intel): CPUs (மைய செயலகம் ) உள்ளடக்கப்பட்ட Graphic உடன் 2010தின் ஆரம்பத்தில் வரவுள்ளது.

Intelலின் அடுத்த தலைமுறையான CPU (மைய செயலகம் ) Clarkdale என்னும் பெயருடன் அதிகளவில் தயாரிக்கப்படவுள்ளது. முதல் முறையாக இன்டல் CPU (மைய செயலகம் )க்குள் Graphic chip உள்ளடக்கம் செய்து வெளியிடவுள்ளது. இது 2010தின் ஆரம்பத்தில் சந்தைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த CPU (மைய செயலகம் ) 32-nm அளவில் தயாரிக்கப்படும். ஆனால் அதன் உள் உள்ளடக்கப்படும் Graphic chipபின் அளவு 45 nmஆக இருக்கும். இந்த புதிய மைய செயலகம் கணினியை புதிதாக கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு ஆரவமுள்ளதாக இருக்கும். மற்றும் நடுத்தர சந்தை தரத்தை நிறப்பவுள்ளது. உள்ளடக்கப்பட்ட Graphic chipபின் வலு எவ்வாறு இருக்கும் என்பது இன்னும் தெரிய வரவில்லை. இதன் வலு Mainboard Graphic chipபின் வலுவுடன் ஒப்புடக்கூடியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

Clarkdale மைய செயலகம் 2009 கடைசிப்பகுதியில் பெரிய நிறுவணங்களுக்கு அனுப்பபடும். எனவே

2010தில் சந்தையில் கிடைக்கும் என்பது உறுதி.

clip_image002

http://www.tamil.com.nu

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: