இரட்டையர் இரட்டையரை திருமணம் செய்யும் நன்நாள்

clip_image001

அன்பான வாசகர்களே

நம் நாள்வரின் திருமணத்துக்கு உங்கள் அணைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

 

„ so that they are no longer two, but one flesh.

Therefore what God has yoked together let no man put apart”

Bibel: Mathew 19:6

 

“அவர்கள் இருவராயிராமல், ஒரே மாம்சமாயிருக்கிறார்கள், ஆகையால், தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்ககடவன்”

மத்தேயு19:6

Advertisements

2 thoughts on “இரட்டையர் இரட்டையரை திருமணம் செய்யும் நன்நாள்

Add yours

  1. பூச்சரம் வெள்ளி மலர்..
    இருவாரங்களுக்கு ஒரு முறை பூச்சரம் தரும் தலைப்பின் கீழ் எழுதப்படும் சிறந்த பூச்சரம் அங்கத்தவர் பதிவுக்கு பூச்சரம் வெள்ளி மலர் அந்தஸ்த்து வழங்கப்படும். எதிர்வரும் வெளிக்கிழமை (26.06.2009) தலைப்பும் விபரங்களும் பூச்சரத்தில்..

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: