உபுண்டு (Ubuntu) 10.04: 10 விணாடிக்குள் ஆரம்பிக்கும் (Start)

உபுண்டு (Ubuntu) 10.04: 10 விணாடிக்குள் ஆரம்பிக்கும் (Start)

clip_image001

ஏப்பிரல் 2010தில் வரப்போவதாக அறிவிக்கப்பட்ட Linux – Distribution Ubuntu பதிப்பு எண்10.04 வெறும் பத்தே விணாடிக்குள் ஆரம்பித்துவிடும். Ubuntu தயாரிப்பாளரான Scott James இதை அறியத்தந்துள்ளார்.

இந்த இலக்கை Dell Mini9 என்னும் netbookகில் வெற்றிகரமாக பரீசோதித்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த netbook பலவீணமான Atom-Prozessor(முறைவழியாக்கி) மற்றும் வேகமான (SSD) வன்வட்டு (Hard disk) பொருத்தப்பட்ட இந்த கணினி பரிசோதிப்பதற்க்கு பொறுத்தமான கருவியாக உள்ளது.

இந்த அறிக்கையை அவ் நிறுவனம் வெளியிடும்போது, 10 விணாடிக்குள் பாவணையாளர் தன் அதில் வேளைசெய்ய அரம்பித்துவிடலாம்.

ஆக்டோபர் 2009 வரவுள்ள Ubuntu-Version 9.10 "Karmic Koala"வும் இதுபோன்றே 10 விணாடிக்குள் ஆரம்பித்துவிடும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

தறவிறக்கம் செய்ய படத்தில் சொடுக்கவும்

clip_image002

http://www.tamil.com.nu

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: