இலவச தறவிறக்கம் Vistumbler

 

இலவச தறவிறக்கம்

கம்பியில்லா உள்ளகப் பிணையம்(W-LAN)த்தின் தரத்தை கணிப்பிடுவதற்க்கு உதவும் சிறந்த செயலி.

தறவிறக்கம் செய்து, உங்கள் W-LAN எவ்வளவு எந்த எந்த தூரத்தில் எப்படிப்பட்ட தரத்துடன் செயல்படுகிறது என்பதை பரிசோத்துப்பாருங்கள்.

http://www.tamil.com.nu

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: