iPhone 3G Simlock உடைக்க: Unlock & Jailbreak- இப்படி முயற்சியுங்கள்!

clip_image002

iPhone 3G Simlock உடைக்க: Unlock & Jailbreak- இப்படி முயற்சியுங்கள்!

15 நிமிடத்தில் எல்லாவித Network-லும் இயக்குவதற்க்கு.

Hacker Team ஒன்று இதற்க்கான வழியை திறந்துள்ளது: iPhone 3G சந்தைக்கு வந்து ஆறே மாதங்களில் அதற்க்கான SIM-Unlock கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு இந்த SIM-Lock இல்லாமல் செய்யமுடியும் என்பதை, சின்ன பிள்ளைகூட விளங்கி கொள்ளும் வண்ணம் கட்டம் கட்டமாக் விளக்கப்படுத்த விரும்புகிறேன்.

இந்த தடவை iPhone 3G க்கான SIM- Unlock கை உருவாக்குவதற்க்கு அதிக காலம் எடுத்திருந்தாலும் Dev-Team மீது மூழு நம்பிக்கை வைக்கலாம். இப்போதிலிருந்தே iPhone 3G வைத்திருப்பவர்கள் Firmware 2.2 என்னும் மென்பொருளின் உதவியுடன் எல்ல வித SIM-Card- ம் செல்லக்கூடியதாக உருவாக்ககூடும். இலவசமாகவும் இலகுவாகவும் செய்யமுடியும்.

ஆர்வத்திக்குறிய விடயம் என்வென்றால்: Jailbreak என்னும் மென்பொருள் நிறுவப்பட்ட பின் இன்னும் அதிகமான் மென்புருட்களை தரவிறக்கம் செய்ய்முடிகிறது.

SIM- Unlock செய்தபின் Videos பதிவுசெய்தல், MMS அனுப்புவது போன்றவைறை ஓரே நேரத்தில் செய்ய முடியும். iPhone

நீங்கள் வாங்கும் போது இவற்றையெல்லாம் செய்யகூடியாதக இருக்காது.

படிப்படியாக புகப்பட காட்சிகளின் உதவியுடன் சிறு முயற்சியுடன் எல்லாவித SIM- Card யையும் இயக்க செய்யமுடியும். அவசியம்: iTunes- Version (8.0) தரவிறக்கம் செய்யவும். SIM-PIN நீக்கியபின் தங்கள் iPhone 3G Firmware 2.2. update செய்யவும்.

clip_image004 நீங்கள் ஆரம்பிப்பதற்க்கு முன் புதிய iTunes- Version (8.0) பதிப்பை தரவிறக்கம் செய்து நிறுவ வேண்டும். படத்தில் அழுத்தும் போது அதற்க்குறிய சுட்டியை பெருவீர்கள்.

clip_image006 மிக முக்கியமானது: புதிய iPhone-Firmware உங்கள் Apple-Handy நிறுவப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அதாவது Version 2.2 (5G77) .

பின் வரும் வழிமுறை மூலம் உங்கள் Software-Version -னை Settings / General/ Info காணமுடியும். அது பழையதாக இருக்குமாயின் புதியன Firmware வை iTunes மூலம் iPhone 3G -ல் தரவிறக்கம் செய்யவும்.

clip_image008 பின்வரும் படியை நிறைவேற்றுவதற்கு தங்கள் கணினியிலும் iPhone 3G –லும் 246 நினைவகம் (MByte) தேவைப்படுகிறது. இதன் கொள்வளவின் காரணமக உங்கள் அகலப்பட்டையைபொறுத்து தரவிறக்கம் செய்வதற்க்கான நேரம் வித்தியாசப்படலாம்.

clip_image010 அடுத்த படி: QuickPWN என்னும் கோப்பை மேல் உள்ள படத்தில் அழுத்துவதன் மூலம் தரவிறக்கம் செய்யவும்.

clip_image012 இப்போது இந்த மென்பொருளை இயங்க செய்யவும்.

clip_image014

இப்போது இவ்வாறான ஒரு சன்னல் உங்கள் Desktop-ல் திறக்கப்படும். அதன் ஆலோசனையை பினப்ற்றி உங்கள் iPhone 3G-யை USB மூலம் கணினியுடன் இனைக்கவும்.

clip_image016QuickPWN-மென்பொருள் உங்கள் iPhone 3G இனம் கண்டபின், நீங்கள் முதலில் தரவிறக்கம் செய்திறுக்கும் iPhone-Firmware 1,2_2.2_5G77 என்னும் Tool- ஜ தேவைப்படுத்தும். உஙகள் கணினியில் அந்தக் கோப்பை தேடியபின் "Browse" என்னும் பகுதியில் இரட்டை klick செய்யவும். ஒரு பச்சை "சரி" எனும் அடையாளம் Software-Version தகுந்தது என்பதை உறிதி செய்யும். இப்போது வேலையை ஆரம்பிக்கலாம்.

clip_image018 இப்போது எந்த மென்பொருட்க்கள் நிறுவ விரும்புகீறிர்கள் என்பதை தீர்மாணிக்க வேண்டும். Tool Cydia எனும் மென்பொருளை தேர்ந்தெடுக்கும்படி அறிவுறுத்த விரும்புகிறேன். இதன் மூலம் பிற்பாடு SIM-Unlock செய்வதற்க்கான Yellowsn0w எனும் மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.

clip_image020 இப்போது தொடர்ந்து USB மூலம் iPhone 3G இனைப்பில் இருக்க வேண்டும். மேலும் இணைய தொடர்பு WLAN அல்லது UMTS மூலம் இனைப்பில் இருக்க வேண்டு. இப்போது நீல நிற அம்புகுறியில் அழுத்தவும்.

clip_image022QuickPWN தரும் அலோசனைகளை அச்சு பிசகாமல் பின்பற்றவும். அதோடு கூட உங்கள் iPhone 3G கையில் எடுக்கவும். iPhone 3G இப்போது Recovery-Mode இருக்கும் போது Home-Button –னை சரியாக 5 விணாடிக்கு அமத்தி பிடிக்கவும். பின்…………..

clip_image024……….தொடர்ந்து Homebutton மற்றும் Powerbutton மூன்று வனாடிகளுக்கு ஒரே நேரதில் அமத்தி பிடிக்கவும். பின் Powerbutton- ல் இருந்து விரலை எடுக்கவும். மேலும்……………

clip_image026

……..தொடர்ந்து Homebutton 30வினாடிக்கும் அமத்தி பிடித்திருக்கவும்.

clip_image028

கிட்டத்தட்ட முடிந்து விட்டது: இப்போது iPhone-ல் jailbreak செய்யப்படுகிறது. இது சில விணாடிகளுக்கு நீடிக்கும். மேலும்……………………….

clip_image030 ….. iPhone-Display இல் இந்த Logo தெரிய வேண்டும்.

clip_image032 சபாஷ்: Jailbreak கடைசி கட்டத்தை அடைந்து விட்டது.

clip_image034 அடுத்த கட்டத்தில் iPhone 3G …

clip_image036 …..new start செய்யப்படும். இப்போது Apple-Handy வெற்றிகரமாக start செய்ய ஆரம்பித்தால், இனி செய்ய வேண்டியது…….

clip_image038……… Cydia-Button என்பது Homescreen தெரிய வேண்டும்.

clip_image040 இப்போது Cydia-Button என்னும் இடத்டில் Klick செய்யவும் பின் "User (Graphical Only)" என்பதை தெரிவு செய்யவும்.

clip_image042 கீழ் பகுதியில் உள்ள "Manage" என்பதை தெரிவு செய்யவும்.

clip_image044

"Edit" மற்றும் "Add" என்பதை டிஸ்பிலையின் மேல் பகுதியில் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

clip_image046பின் வரும் URL தட்டாச்சு செய்யவும் http://apt9.yellowsn0w.com und klicken Sie auf "Add Source".

clip_image048 WOW: Unlock-Software yellowsn0w இப்போது உங்கள் iPhone 3G-ல் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இனி நீங்கள் விரும்பிய SIM-கார்ட் போட்டு பயண் படுத்தலாம். அதற்க்கு……..

clip_image050….. அதன் உள் உள்ள SIM நீக்கவும் பின்……

clip_image052….. நீங்கள் விரும்பிய SIM உள் செலுத்தவும். புதிய SIM மை iPhone ஏற்றுக்கொள்ளவிட்டால், தொலைபேசியை இன்னொரு தடவை start செய்யவும்.

clip_image054 start செய்தபின் புதிய SIM இனம் கணப்பட வேண்டும். சபாஷ்: இப்போது உங்கள் iPhone – Unlock செய்ய்ப்பட்டுள்ளது.

கவணத்தில் எடுக்கவும்: Apple- இயங்குதளத்தில் ஏற்படும் எல்லா மாற்றங்களுக்கும் நீங்கள்தான் பொறுப்பு. சிலவேளை உங்கள் iPhone Garantie நீங்கள் இழக்கம்.

clip_image055

கலைற்ச்சொற்க்கள்:

மென்பொருள்: Software

நிறுவப்படுதள்:Installation

தரவிறக்கம்:Download

அழுத்துதல்:Klick

சன்னல்:Windows

கணினி:Computer

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: