வேட்பிரஸில் யுடூப் வீடியோ இனைப்பது எப்படி?

நீங்கள் youtube-ல் பார்த்து ரசித்த விடீயோவை உங்கள் இணையத்தளத்தில் இனைக்க விரும்பிகிறீகளா?

அதிக நேரம் தேவையில்லை. இரண்டே நிமிடங்கள் இரண்டே படிகள் போதும்.

1. youtube விடியோ சுட்டியை கொப்பி செய்யவும்

2. அந்த விடுயோவை குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுங்க:ள்.

நீங்கள் கொப்பி செய்த சுட்டியை பேஸ்ட்  செய்ய்துவிட்டு அதன் முன்னால் இந்த அடையாளத்தை இனைக்கவும் .

பார்ப்பதற்க்கு இப்படி இருக்க வேண்டும்

image

myNewBanner_1

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: