ஆணா ? பெண்ணா?

ஆணும் பெண்ணும்
சமமென்னும் வாதங்கள் எதற்கு ?
பெண்கள்
ஆண்களை விட
உயர்ந்தவர்கள் இல்லையென்று
பறைசாற்றவா ?

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: